Nyheiter

21. oktober 2010

Jon Eikemo gav både energiske og inderlege tolkingar av Villons dikt og balladar. Me fekk m.a. høyra den kjende «Balladen om dei hengde» og «Balladen om kvinnene i fordoms dagar», samt fleire utdrag frå Testamentet. Mona Grenasberg Ullevoldsæter fortalde om Villons liv og dikting. Eikemo viste verkeleg si evne til å formidla stor diktekunst.