Nyheiter

Som ein fakkel. Dikt i utval

Sidan debuten i 1966 med diktsamlinga Ved mitt altar, har forfattaren gjeve ut tilsaman 6 diktsamlingar. Som ein fakkel presenterer 10 kraftfulle dikt frå kvar samling, gjennom ulike livsfasar – frå debuten som 25-åring, til siste bok, Tidevatnet kjem inn. Me møter tidlause dikt om det vera menneske, gripa augneblinken og å leva for og med andre. Vidare har boka dikt som i vakre språkuttrykk syner naturens skiftingar og mennesket i møte med naturen.

Boka byr og på utfordrande sanningssøkande dikt som får lesaren til stoppa opp og fryda seg over innsikter og ord ein sjølv kanskje har leita etter. Som ein fakkel er blitt ei brennande vakker bok, som titteldiktet seier:

(…) skal eg skina som ein fakkel / gjennom deg…

Gå til nyheitssida for nokre fine glimt frå lanseringskvelden.