Nyheiter

Om lesning. To litteraturhistoriske essays

Omtale (pdf)

Filosofen John Ruskin (1819-1900) var på sin tid en meget lest engelsk forfatter. Han skrev bl.a. et essay om dannelsen som følger av lese den gode litteraturen. Marcel Proust (1871-1922), forfatteren av mesterverket På sporet av den tapte tid, oversatte i sin ungdom dette essayet fra engelsk til fransk. Han skrev også et forord som nærmest er et selvstendig essay og en polemikk mot Ruskin. Der Ruskin vektlegger den almenne dannelsen av lesning, svarer Proust med fremheve leseaktens private stille glede:

Så var den siste siden lest, boken var slutt. Jeg måtte stanse øynenes nådelse jag, og stemmens, som fulgte etter uten en lyd og bare stanset for trekke pusten, med et dypt sukk.

På sitt mesterlige vis fremhever han lesningen

som med sine magiske nøkler åpner dører til rom i vårt indre som vi aldri ville klart trenge inn i ved egen hjelp.