Nyheiter

Menippeiske satirer

Omtale (pdf)

Den greskspråklige syreren Lukian fra Samosata levde i det andre århundret (ca. 120-180 e.kr.) i dagens Samsat i Tyrkia. Han skrev en mengde verker, deriblant en del menippeiske satirer – tekster med filosofen Menippos som hovedperson, eller skrevet i Menippos» ånd. Her går parodi, humor og stilblanding hånd i hånd med alvorlige emner. Vi har valgt ut Ikaromenippos eller Himmelfareren, Menippos eller Orakelkonsultasjon i Dødsriket og Dødsrikedialogene – tekstene som hører til de mest eksemplariske menippeiske satirene fra denne perioden.

Lukians reiser blir beskrevet med selvironi og humoristiske kommentarer – om alt fra landsbybeboere til visdomsord om hvordan livet bør leves. Som Professor Jon Haarberg ved UiO sier:

Lukian synes – på tvers av århundrene – å tale til oss som lever nå. Det skal fortsatt godt gjøres å ikke briste ut i latter under lesningen. (…)
Ludvig Holberg og A.O. Vinje ville begge, om de hadde kunnet, jublende ha gitt sin uforbeholdne anbefaling.

Sjå nyheit om melding i Morgenbladet.