Nyheiter

Dei løynde kjeldene. Dikt til ny livskraft

Sterke poetar frå ulike land bidrar med dikt under temaet «Ny livskraft». Felles for dikta er at dei kan kveikja til ny livskraft, trøyst og glede for lesaren. Forfattar og gjendiktar Åse Lilleskare Faugstad har i samarbeid med forlaget valt ut dikt frå uilke land og ulike tider under dette temaet.

Her er dikt av kjende namn som T. S. Eliot, Rainer Maria Rilke, Shakespeare, Byron, Yeats og Emily Dickinson. Men også mange samtidige moderne poetar er med, som May Sarton, Jean Husby, Carol Ann Duffy, Surekha Vijh og David Wagoner. Det finst og fire nye upubliserte dikt av Åse Lilleskare Faugstad.

For ein kvit og syngjande times fred
Er verd mange års strid,
Og for eit pust av ekstase
Gje alt du har vore og kunne bli.

Sara Teasdale