Nyheiter

30. juli 2010

Me fekk ei strålande melding av Lukian-boka vår (Menippeiske satirer) i Morgenbladet denne veka:

Det er en begivenhet at et lite, idealistisk forlag som Villanden iverksetter en utgivelse som denne. Her har de funnet frem til en klassiker som har vært altfor oversett i norsk klassikerforleggeri. (…) Dette er en strålende bok alle bør kjøpe og lese.
(…)

«Noen forfattere i historien (…) har evnet å skjære gjennom til en bakside der verden er snudd på hodet, der høyt blir lavt, der spekulative påstander kles nakne og den arrogante snubler i sin innbilte verdighet. Det er komedie, karneval, satire – opposisjonell litteratur, maktkritisk på en subtilt underminerende måte. Lukian fra Samosata er en av disse antiforfatterne, kanskje den ypperste av dem alle, og han er alltid like frisk å lese, vittig og giftig, aldri sur. Han er suveren i sin intelligente forakt for autoritetenes hjelpeløse begrunnelser for deres særstillinger. Angrepene skjer med skyts mot litterære klassikere som Homer, Hesiod og Herodot. Når perspektivet forvrenges, kommer tøvet frem.
(…)
Det gjøres narr av guder, filosofer og stormenn. Gjennom å vise frem det paradoksale i gudenes handlingsmønstre slik det er blitt gjenfortalt hos klassiske forfattere, avslører han hele gudelæren som tøv. (…) Han driver myteknusing i stor stil, og fremtredene, historiske mennesker som Krøsus, Midas, Agamemnon og Mausolos blir kledd nakne. All slags spådomskunst og mumbo jumbo blir latterliggjort.
(…)
Oversetter Aslak Rostad har valgt et friskt og freidig norsk som kler forfatteren og stoffet godt. (…) Boken bør nå ut til det litteraturglade publikum (…) Her er det ingen grunn til å tvile, bare å nyte.»