Nyheiter

Dikt i samling av Åse Lilleskare Faugstad

Åse Lilleskare Faugstad (f. 1941) er ein etablert forfattar med fleire utgjevingar bak seg. I denne boka har me samla all lyrikken hennar i eitt verk; sju diktsamlingar i alt.

Dikt i samling omhandlar det å vera menneske i ulike livsfasar, alltid med den veldige naturen som bakteppe.

Me møter tidlause dikt om det å vera menneske, å gripa augneblinken og å leva for og med andre.

Som ein fakkel

Utan at du står snublande nær

skal eg skina som ein fakkel
gjennom deg
lysa opp andletet ditt
elska dine blomar
frå lukka knuppar
til roser

roser
gjennom deg
i novemberfrosten

gjennom oss.


(Forstørr biletet for å lesa meldinga).