Nyheiter

Den fyrste song,
Lerka & andre skattar

Per Sivle er ein diktar som står i ei særstilling for folk. Alle kjenner «Den fyrste song eg høra fekk» eller «Lerka». Johannes Gjerdåker, ein av Noregs beste attdiktarar, har i lag med forlaget valt ut over 60 Sivle-dikt, både personlege, historiske og nasjonale skattar. Som dette kjende verset frå vikingtida vår som Sivle manar fram med stor innleving:

Og Trygvason høgt
i si lyfting stod;
og ned under brynja hans
draup der blod.
Då sa han: «Til dauden
er kvar mann saka.
Og livande skal dei
          meg aldri taka.»
— So bykste han med
sine menn uti hav.
Og fri, som han livde,
han sokk i si grav.

«Svolder»

Sjå strålande bokmelding Dag og Tid.