Villanden er eit unikt forlag. Me vil gje lesaren den beste lesaropplevinga, og tilbyr både gamle perler som aldri mistar sin verdi, i tillegg til nye spennande forteljingar eller dikt av gode handplukka forfattarar.
Litteraturen, på sitt beste, viser oss kven vi er og kven vi kan bli. Den opnar auga våre for verder som er utilgjengelege for oss. Villanden forlag gjev ut meiningsberande litteratur som gjer livet rikare. Me vil grava djupt og flyga høgt for å gje lesaren dei mest interessante opplevingane som set spor og varar.
God lesing!

Mona Grenasberg
Ansvarleg redaktør


Utvalde titlar